Gegevens

Huwelijk

Op 10 juli 2018 zijn wij getrouwd, daardoor is mijn naam veranderd van Rita Kos naar Rita van Dijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam Gezondheidscentrum Kos blijft omdat dit reeds 10 jaar een begrip is.

 

 

 

 

 

 

 

AGB code
Algemeen Gegevens Beheer is een database waarin gegevens van artsen en andere zorgverleners in Nederland staan geregistreerd.
Deze gegevens zijn voorzien van unieke codering: De AGB-code.
Gezondheidscentrum Kos heeft de volgende AGB-code
AGB – code praktijk: 90-18244
AGB – code zorgverlener: 90-039789

Bankgegevens
Gezondheidscentrum Kos – Rita van Dijk
IBAN: NL 44 RBRB 0938683179
T.n.v. F. van Dijk- van Diepen
KVK nr.: 08179371
BTW nr.: NL 076248409B01

Organisatie
Het CBP ziet er op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Het CBP onderhoudt actief contact met allerlei organisaties in de samenleving. Het CBP stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers en organisaties en ondersteunt zelfregulering binnen de wettelijke kaders. Zo nodig treedt het CBP handhavend op. Gezondheidscentrum Kos heeft aan de meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) voldaan.
CBP meldingsnummer: m 1451712

Beroepsvereniging
Gezondheidscentrum Kos is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT.
De geschillen commissie is de GAT

Openingstijden
De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 9:00 t/m 17:00uur.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Tarieven
Voor specifieke informatie betreffende de tarieven kunt u tijdens openingsuren (maandag t/m donderdag 09:00u en 17:00u) contact met mij opnemen.  of stuur mij een email:  info@gezondheidscentrumkos.nl