De ziekte van Lyme

Over de ziekte van Lyme is al veel gepraat, geschreven en in de media gebracht.

De meeste wetenschappers, artsen en therapeuten zijn er over eens, dat de ziekte in een zo vroeg stadium dient te worden behandeld ter voorkoming van ernstige chronische klachten. Op de manier waarop dit gedaan moet worden is men echter verdeeld, waarbij de patiënt niet gebaat is. Wij hopen u wat meer duidelijkheid te kunnen geven in deze duizelingwekkende informatie, die zoal de huiskamer is binnen gestroomd.

De ziekte van Lyme

De ware aard van deze spiraalvormige bacterie, en de schade die hij met zijn biotoxinen teweeg brengt, wordt door de meeste artsen nog niet doorzien.

De ziekte van Lyme – of liever: borreliose – wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi (Bb).

Lyme-borreliose kan in Europa, behalve door Borrelia burgdorferi ook worden veroorzaakt door Borrelia afzelii (uiting huidmanifestaties en Borrelia garinii neurologische uitingsvormen).

Ook al is de ziekte van Lyme in Nederland inmiddels een erkende beroepsziekte, ook hier hanteert men met de ingesleten misvatting als zou de Borrelia bacterie zich uitsluitend via een tekenbeet verspreiden.

Behalve door welke teek dan ook, wordt Lyme verspreid door muggen, vlooien en mijten, via zowel horizontale -, als congenitale overdracht van mens tot mens en zelfs via voedsel. Volgens ILADS congres 2012

Risicogroepen voor de ziekte van Lyme zijn medewerkers van Staatsbosbeheer, plantsoendiensten, waterschappen, brandweer, politie, universiteiten (biologen, natuurbeschermingsorganisaties, campings, bungalowparken en maneges, enzovoort.

Misvattingen

Door vele misvattingen wordt de ziekte van Lyme – Borreliose – vaak niet als zodanig herkend, maar abusievelijk gediagnosticeerd als depressie, chronische vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, een psychiatrische stoornis enzovoort.

Of de ziekte van Lyme wordt gevat in een andere term die de aard van de desbetreffende symptoom verzameling vanuit een lange lijst van ziektebeelden het dichtste benadert. (met minstens 368 imitaties)

Dit leidt tot een gevaarlijke onderrapportage van wat inmiddels rustig een wereldwijde Borreliose – epidemie mag heten.

In feite kan een Lyme besmetting vele jaren latent zijn, om door de trigger van een andere infectie, een ongeluk, stress, een emotionele schok, of aspartaam gebruik plotseling actief te worden.

Ook kan Lyme na zelfs de meest intensieve antibioticakuur onverwacht weer in alle hevigheid terugkeren. (bron: Vakblad arts, therapeut & Apotheker)

Meer info vind je in het boek:
Lyme, de verzwegen epidemie van Rita Kos en Philip Kielman.

www.gezondheidscentrumkos.nl

GezondheidscentrumKos; voor Onderzoek, ..Behandelingen.. en lezingen.

#Lyme #epidemie #borreliose #borrelia

Bron: Arts & Apotheker. (Tijdschrift voor hedendaagse complementaire geneeskunde)