Bioresonantie

Bioresonantie Therapie
De basis van de bioresonantie berust op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de biofysica. Vanuit de biofysica is bekend dat alle processen in ons lichaam bestuurd worden door de elektromagnetische trillingen. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functies uitvoeren.

Celcommunicatie
Belastende substanties verstoren de onderlinge communicatie van de cellen en kunnen deze zelfs verhinderen. Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen van o.a. mobiele telefoons, zendmasten en computers op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd en verstoord. Veel ziekteprocessen beginnen met uit balans zijnde disharmonische trillingen, die de normale processen verkeerd aansturen.

Met de bioresonantie-therapie worden de gestoorde velden geharmoniseerd, de ziekmakende invloeden en oorzaken uit geschakeld en de zelf genezende kracht van het lichaam geactiveerd.

Bioresonantie apparaat
Tijdens de behandeling worden de storende frequentiepatronen omgezet tot therapiefrequenties. Daardoor worden de verkeerde trillingen en de energetische blokkades opgeheven.

Aangezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaat met onregelmatige vibraties, is deze therapie bij de meest uiteenlopende aandoeningen toe te passen.

Voorbeelden:

→  de ziekte van Lyme,
→  virale en bacteriële aandoeningen,
→  ademhalingsklachten, acute-en chronische allergieën (bijv. Hooikoorts),
→  reumaklachten, hart – en vaatziekten,
→  aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal,
→  aandoeningen van huid,
→  problemen met weerstand.

Ook voor het aanpakken van verslavingen ( bijv. roken) is de bioresonantie een beproefd hulpmiddel. Een behandeling duurt ongeveer 60 minuten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard van de klacht en van het verloop van het proces enz.