Ziekte van Lyme

Ziekte van Lyme

Veel is er al over gepraat, geschreven en in de media gebracht. De meeste wetenschappers, artsen en therapeuten zijn er over eens dat de ziekte van Lyme in een zo vroeg stadium dient te worden behandeld ter voorkoming van ernstige chronische klachten.

Op de manier waar op dit gedaan moet worden is men over verdeeld, waarbij vaak de patiënt niet gebaat is. Wij hopen u wat meer duidelijkheid te kunnen geven in deze duizelingwekkende informatie, die zoal uw huiskamer is binnen gestroomd.

Lyme
Citaat: “De ziekte van Lyme – of liever: borreliose – wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi (Bb). De ware aard van deze spiraalvormige bacterie, en de schade die hij met zijn biotoxinen teweeg brengt, wordt door de meeste artsen nog niet doorzien”.

Deze tekst komt uit het blad “Arts & Apotheker”, een tijdschrift voor hedendaagse reguliere geneeskunde.

Lyme-borreliose

Kan in Europa, behalve door Borrelia burgdorferi ook worden veroorzaakt door Borrelia afzelii (uiting huidmanifestaties en Borrelia garinii neurologische uitingsvormen).

Ook al is de ziekte van Lyme in Nederland inmiddels een erkende beroepsziekte ook hier hanteert men met de ingesleten misvatting als zou  de Borrelia bacterie zich uitsluitend via een tekenbeet verspreiden. Behalve door welke teek dan ook wordt hij verspreid door muggen, vlooien en mijt, via zowel horizontale -, als congenitale overdracht van mens tot mens en via voedsel.

Risicogroepen

Groot risico lopen medewerkers van Staatsbosbeheer, plantsoendiensten, waterschappen, brandweer, politie, universiteiten, biologen, natuurbeschermingsorganisaties, campings, bungalowparken en maneges.

Oorzaken

U kunt de ziekte van Lyme oplopen na een

  • tekenbeet, maar ook van spinnen, muggen, paardenvlieg/daas of andere stekende insecten,
  • na het het nuttigen van rauwe melk, rood vlees,
  • seksuele gemeenschap met  een partner die besmet is,
  • zwangere moeders die besmet zijn kunnen Lyme overdragen overdragen op haar kind, ook via borstvoeding,
  • na bloedtransfusie,
  • vaccinaties die besmet kunnen zijn,
  • direct overdracht van bloed, urine, ontlasting, zweet, speeksel en tranen.
  • voedsel

(bovenstaande volgens het Congres ILADS 2012 Frankfurt/Oostenrijk.

Misvattingen

Door vele misvattingen wordt de ziekte van Lyme – Borreliose – vaak niet als zodanig herkend, maar abusievelijk gediagnosticeerd als depressie, chronische vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie een psychiatrische stoornis of gevat in een andere term die de aard van de desbetreffende symptoom verzameling vanuit een lange lijst van ziektebeelden het dichts benadert met minstens 368 imitaties.

Dit leidt tot een gevaarlijke onderrapportage van wat inmiddels rustig een wereldwijde Borreliose – epidemie mag heten. In feite kan een besmetting vele jaren latent zijn, om door de trigger van een ander infectie, een ongeluk, stress, een emotionele schok of aspartaam gebruik plotseling actief te worden. Ook kan deze na zelfs de meest intensieve antibioticakuur onverwacht weer in alle hevigheid terugkeren.