Edelsteenlamp Therapie

Diëlektronische Edelsteenlamp Therapie
Het menselijk lichaam is een trillend atomair veld van verscheidene biljoenen levende en stervende cellen. Levende cellen hebben een specifieke trilling snelheid of frequentie. Goede gezondheid straalt en kan door iedereen worden waargenomen. Als te veel lichaamscellen ziek worden, worden ook wij ziek. Op atomair niveau vindt een verandering in frequentie en kleur plaats. Zieke cellen, dat wil zeggen cellen met weinig biologische energie en een lage trilling snelheid, zijn voor besmettelijke organismen een gemakkelijk binnen te dringen doelwit. Wat genezing betreft zullen trage cellen, organen en klieren die te langzaam trillen profijt hebben van elke methode die hun ritme verhoogt en harmoniseert. Andersom zullen cellen, organen die geprikkeld zijn of gestrest zijn voordeel ondervinden van elke methode die hun trilling activiteit verlaagt en harmoniseert.

De elektronische edelsteenlamp therapieën vormen een nieuwe wetenschappelijke precisietechnologie, die tot tal van belangrijke medische doorbraken bij behandeling van ziekten heeft geleid. Tijdens de behandeling wordt de energie via variërende frequentiesnelheden door de hoge kwaliteit edelstenen gezonden. Deze frequenties oscilleren op de verschillende hersencycli, waardoor daar waar nodig en afhankelijk van de ziekte , de orgaansystemen geactiveerd of gekalmeerd worden.

Deze energiegeneeskundige therapie is eenvoudig controleerbaar, non-invasief en is nauwkeurig gericht op die lichaamsdelen van de patiënt die behandeling nodig hebben.

 1. Behandeling bij ischias en hernia

2. Behandeling bij hoge bloeddruk, stress en paniek


3. Behandeling van kraakbeenletsel

Foto’s gepubliceerd met toestemming van Whalemedical Inc

Edelstenen zenden geconcentreerde stralen met sterke, zuivere energie uit. De geconcentreerde stralen van edelstenen beïnvloeden de cellulaire activiteit op atomair niveau waar grove substanties, zoals kruiden en medicijnen, niet kunnen doordringen. De combinatie van traditioneel gebruik van edelstenen met de moderne wetenschappelijke elektronische technologie, levert voor een breed scala van ziekten en symptomen verbazingwekkende medische resultaten en voordelen op. Deze therapie is uitstekend toepasbaar bij klachten als migraine, astma en allergieën, depressiviteit, acute en chronische pijn, emotionele schok en uitputting, huidziekten, brandwonden en kneuzingen.

4. Radiometrische foto van een knieletsel, voor en 24 uur na de behandeling.

Foto’s gepubliceerd met toestemming van Whalemedical Inc