Gegevens

Huwelijk
Op 10 juli 2018 zijn wij getrouwd, daardoor is mijn naam veranderd van Rita Kos naar Rita van Dijk.  De naam Gezondheidscentrum Kos blijft, omdat dit reeds meer dan 10 jaar een begrip is.

Actief Sinds
Gezondheidscentrum Kos is gestart op 4 oktober 2008 met haar activiteiten in Laag-Zuthem. Sinds 2018 zijn we actief in Zwolle, Stadshagen.

 

AGB code
Algemeen Gegevens Beheer is een database waarin gegevens van artsen en andere zorgverleners in Nederland staan geregistreerd. Deze gegevens zijn voorzien van unieke codering: De AGB-code.

Gezondheidscentrum Kos heeft de volgende AGB-code

Vectis code: 90(0)18244
AGB – code praktijk: 90-18244
AGB – code zorgverlener: 90-039789

Route in Google Maps
www.google.nl/maps/Gezondheidscentrum+Kos

Gegevens
Gezondheidscentrum Kos –
F. (Rita) van Dijk- van Diepen
KVK nr.: 08179371
BTW nr.: NL xxx B01


Autoriteit Persoonsgegevens
CBP wordt Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit persoonsgegevens ziet er op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Het Autoriteit Persoonsgegevens onderhoudt actief contact met allerlei organisaties in de samenleving. Het Autoriteit Persoonsgegevens stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers en organisaties en ondersteunt zelfregulering binnen de wettelijke kaders. Zo nodig treedt het Autoriteit Persoonsgegevens handhavend op. Gezondheidscentrum Kos heeft aan de meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) voldaan.
Autoriteit Persoonsgegevensmeldingsnummer: m 1451712

Beroepsvereniging
Gezondheidscentrum Kos is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT.
De geschillen commissie is de GAT

Openingstijden
De praktijk is geopend van

maandag     09:00 tot 21:00,
Dinsdag        09:00 tot 21:00,
Woensdag  09:00 tot 21:00,

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Tarieven
Voor specifieke informatie of vragen betreffende de tarieven kunt u tijdens openingsuren contact met mij opnemen.  of stuur mij een email:  info@gezondheidscentrumkos.nl